Wszystkich gości serdecznie witamy i do naszego
przedszkola zapraszamy!


Organ prowadzący: Gmina i
Miasto Czerwionka-Leszczyny
Przedszkole nr 8
"Krasnala Hałabały
"

ul. Kołłątaja 2
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel./fax. (32) 4311159
p8czerwionka@poczta.onet.pl

Oddział zamiejscowy
ul. Zabrzańska 25
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 4273535

JĘZYK ANGIELSKI

Jak uczymy:

W naszym przedszkolu nauka języka angielskiego prowadzona jest głównie poprzez szeroka gamę gier, zabaw, piosenek, rymowanek oraz historyjek obrazkowych. Dzieci wykonując ćwiczenia, biorąc udział w grach i zabawach oraz śpiewając piosenki utrwalają słowa i zwroty, które pojawiły na zajęciach. Nadrzędnym celem programu jest uwrażliwienie dzieci na język angielski poprzez osłuchanie z nim dziecka. Główny nacisk kładziony jest rozumienie mowy (czyli słuchanie) oraz znajomość słownictwa. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, by zaszczepić w dziecku pozytywne skojarzenia związane z nauką języka obcego, gdyż jest to podstawą jego dalszych sukcesów w tej dziedzinie. Zajęcia zorganizowane są początkowo wokół bloków tematycznych najbliższych dziecku takich jak: kolory, zwierzęta, liczby, zabawki, produkty spożywcze, nazwy członków rodziny. Z biegiem czasu tematyka staje się coraz trudniejsza i bardziej abstrakcyjna. Główną z metod wykorzystywanych na zajęciach jest tzw. metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Response –TPR), która związana jest ze zrozumieniem i wykorzystaniem instrukcji wydawanych przez nauczyciela. Nauczyciel komunikuje się z uczniami wydając polecenia, których rozumienie dzieci demonstrują ruchem. Metoda TPR zakłada, że nauczanie ma być dla dziecka wyłącznie przyjemnością, a dzieci maja uczyć się poprzez działanie. Zgodnie z metodą naturalną (The Natura Approach) tworzone są sytuacje, gdzie sens wypowiedzi nauczyciela jest zrozumiały dla dziecka, gdyż tkwi ono w pewnej naturalnej sytuacji. Jest to nawiązanie do procesów charakterystycznych dla akwizycji języka ojczystego poprzez zapewnienie dziecku maksymalnego kontaktu z językiem obcym. Do nauki wykorzystywane są flashcards, bajki na płytach DVD, piosenki Super Simple Songs i inne, książki, gry pamięciowe.
COPYRIGHT ©2017
AUTOR STRONY: RUDYG@INTERIA.PL